Linearna algebra i polinomi -termini usmenog

Usmeni deo ispita iz Linearne algebre i polinoma ce se odrzati u sledecim terminima:

5.7.2012. od  9.00 - za studente koji žele da odgovaraju u tom terminu,

10. 7. i 11.7.  za sve ostale studente, prema sledećem rasporedu

10.7 od 9.00 - studenti sa rednim brojem 1.-15. (spisak sa popravnog kolokvijuma)

10.7. od 16.00- studenti sa rednim brojem 16.-30. (spisak sa popravnog kolokvijuma)

11.7. od 9.00 - studenti sa rednim brojem 31.-45.. (spisak sa popravnog kolokvijuma)

11.7. od 16.00 - preostali studenti.