Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

1.stabla_strukture_podataka [2011/12/08 08:59]
marko.dragicevic
1.stabla_strukture_podataka [2011/12/08 09:00] (current)
marko.dragicevic
Line 3: Line 3:
-Pojam „stablo“ se u programiranju koristi da označi strukturu podataka koja ima „razgranatu“ strukturu, po uzoru na pojam stabla u teoriji grafova(([[http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0|Teorija grafova]])).+Pojam „stablo“(([[http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE_%28%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%29|Stabla(Wikipedia)]])) se u programiranju koristi da označi strukturu podataka koja ima „razgranatu“ strukturu, po uzoru na pojam stabla u teoriji grafova(([[http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0|Teorija grafova]])).
Stablo se često koristi kao glavni oblik nekog spremišta podataka, zbog lakog pisanja odgovarajućeg koda kroz korišćenje rekurzije, brzog upisivanja podataka i brzog pristupa traženim podacima. Najčešće korišćeno stablo je stablo u kojem svaki čvor mora imati tačno dvije grane, tj. binarno stablo. Stablo se često koristi kao glavni oblik nekog spremišta podataka, zbog lakog pisanja odgovarajućeg koda kroz korišćenje rekurzije, brzog upisivanja podataka i brzog pristupa traženim podacima. Najčešće korišćeno stablo je stablo u kojem svaki čvor mora imati tačno dvije grane, tj. binarno stablo.
Line 11: Line 11:
U terminologiji stabla kao strukture podataka, koriste se slični pojmovi kao kod običnog stabla. Tako, čvor koji ne sadrži granu nijednog drugog čvora a koji posredno ili neposredno sadrži sve druge čvorove naziva se „korijen“. Čvorovi koji ne sadrže nijednu granu, tj. nalaze se na „vrhu“ stabla, nazivaju se „listovima“ U terminologiji stabla kao strukture podataka, koriste se slični pojmovi kao kod običnog stabla. Tako, čvor koji ne sadrži granu nijednog drugog čvora a koji posredno ili neposredno sadrži sve druge čvorove naziva se „korijen“. Čvorovi koji ne sadrže nijednu granu, tj. nalaze se na „vrhu“ stabla, nazivaju se „listovima“
-Takođe, postoji terminologija „roditelj-dijete“, u kojoj se čvor A koji sadrži čvor B naziva roditeljem čvora B, dok se čvor B naziva djetetom čvora A.+Takođe, postoji terminologija „roditelj-dete“, u kojoj se čvor A koji sadrži čvor B naziva roditeljem čvora B, dok se čvor B naziva djetetom čvora A.
 
1.stabla_strukture_podataka.txt · Last modified: 2011/12/08 09:00 by marko.dragicevic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki