Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

ivana.djurdevic [2012/02/10 19:38]
ivana.djurdevic
ivana.djurdevic [2012/02/22 18:03] (current)
ivana.djurdevic
Line 1: Line 1:
====CORELDRAW===== ====CORELDRAW=====
  - prvi   - prvi
-  - //**Nekoliko inovacija**// za vektorski bazirano crtanje potiče iz koreldroa - alatka za uređivanje konturnih čvorova (node-edit) koja funkcioniše drugačije na različitim objektima, oblikovanje teksta tako da prijanja uz određenu konturu //(text-to-path)//, automatsko zaobljavanje nacrtanih krivulja, pristupačne palete boja i alatki, perspektivne projekcije, popunjavanje površina postupnim prelazima boja i složenim mešavinama boja.+  - [[drugi]] 
 +//**Nekoliko inovacija**// za vektorski bazirano crtanje potiče iz koreldroa - alatka za uređivanje konturnih čvorova (node-edit) koja funkcioniše drugačije na različitim objektima, oblikovanje teksta tako da prijanja uz određenu konturu //(text-to-path)//, automatsko zaobljavanje nacrtanih krivulja, pristupačne palete boja i alatki, perspektivne projekcije, popunjavanje površina postupnim prelazima boja i složenim mešavinama boja.
**coreldraw** odvaja sebe od svojih konkurenata na više načina. Prvi je njegova pozicija grafičke kolekcije, a ne samo kao programa za vektorsku grafiku. Zatim, paket programa sadrži veliku kolekciju fontova i ugrađenih gotovih sličica. Najveća prednost koreldroa koja ga izdvaja od konkurencije je njegova mogućnost da uređuje bitmape. Veliki izbor alatki za uređivanje omogućava korisniku podešavanje kontrasta, balansa boja, promenu formata iz sistema RGB u CMYK, dodavanje specijalnih efekata kao što su Vignettes i specijalnih granica bitmapama. Slika može da se menja, iseče tako da samo jedan njen deo bude vidljiv itd. **coreldraw** odvaja sebe od svojih konkurenata na više načina. Prvi je njegova pozicija grafičke kolekcije, a ne samo kao programa za vektorsku grafiku. Zatim, paket programa sadrži veliku kolekciju fontova i ugrađenih gotovih sličica. Najveća prednost koreldroa koja ga izdvaja od konkurencije je njegova mogućnost da uređuje bitmape. Veliki izbor alatki za uređivanje omogućava korisniku podešavanje kontrasta, balansa boja, promenu formata iz sistema RGB u CMYK, dodavanje specijalnih efekata kao što su Vignettes i specijalnih granica bitmapama. Slika može da se menja, iseče tako da samo jedan njen deo bude vidljiv itd.
Koreldroov glavni konkurent je Adobe ilustrator. Iako su i jedan i drugi programi za vektorsko crtanje, iskustvo korisnika je različito. Na primer, koreldro može da radi sa dokumentima sa više stranica; ilustrator nudi jedino jednostranični pregled, ali se štampanje može narediti tako da se podeli na više stranica. Takođe, dok ilustrator čita dokumente napravljene u koreldrou i obratno, prevođenje gotovo nikad nije savršeno. Korel može da otvori dokumente tipa Adobe ilustrator i Adobe PDF. Fontovi se uglavnom dobro razumeju, ali prevođenje menja tekst u pasusima u artistic tekst i prelama tekst u redove. Adobe pejdžmejker i Adobe indizajn, Majkrosoft pablišer i Majkrosoft vord, i koreldro X4 može otvoriti ove PDF dokumente i modifikovati svaki aspekat originalne organizacije i dizajna. Koreldro može otvoriti i pauer point prezentacije s malo ili nimalo problema.... Koreldroov glavni konkurent je Adobe ilustrator. Iako su i jedan i drugi programi za vektorsko crtanje, iskustvo korisnika je različito. Na primer, koreldro može da radi sa dokumentima sa više stranica; ilustrator nudi jedino jednostranični pregled, ali se štampanje može narediti tako da se podeli na više stranica. Takođe, dok ilustrator čita dokumente napravljene u koreldrou i obratno, prevođenje gotovo nikad nije savršeno. Korel može da otvori dokumente tipa Adobe ilustrator i Adobe PDF. Fontovi se uglavnom dobro razumeju, ali prevođenje menja tekst u pasusima u artistic tekst i prelama tekst u redove. Adobe pejdžmejker i Adobe indizajn, Majkrosoft pablišer i Majkrosoft vord, i koreldro X4 može otvoriti ove PDF dokumente i modifikovati svaki aspekat originalne organizacije i dizajna. Koreldro može otvoriti i pauer point prezentacije s malo ili nimalo problema....
 
ivana.djurdevic.txt · Last modified: 2012/02/22 18:03 by ivana.djurdevic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki