Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

ntp_ddos [2015/11/25 14:24]
marko.knezevic created
ntp_ddos [2015/11/25 14:27] (current)
marko.knezevic
Line 1: Line 1:
======NTP DDoS napad u virtualnoj mreži====== ======NTP DDoS napad u virtualnoj mreži======
-U prethodnom tekstu opisan je koncept distribuiranog uskraćivanje usluge napad (//distributed denial of service - DDoS//) korišćenjem //ping flooding// tehnike. //Ping flooding// napad u realnom okruženju nije moguće izvesti zato što na internetu mnoge mreže blokiraju ping saobraćaj (ili makar opcije koje dozvoljavaju DDoS napad). Ipak slični koncepti se koriste sa drugim protokolima, npr. DNS, NTP... Potencijalni napad koristi tri faktora: postoje mnogi javno dostupni serveri koji koriste ove protokole (DNS server, NTP vremenski server). Protokoli koriste UDP protokol i oni podržavaju uvećanje podataka poslatih ka meti. Poslednji faktor omogućava zlonamernom čvoru da pošalje malu količinu saobraćaja ka serveru, koji onda odgovara (ka meti) sa mnogo većom količinom saobraćaja.+U [[ping_flooding|prethodnom tekstu]] opisan je koncept distribuiranog uskraćivanje usluge napad (//distributed denial of service - DDoS//) korišćenjem //ping flooding// tehnike. //Ping flooding// napad u realnom okruženju nije moguće izvesti zato što na internetu mnoge mreže blokiraju ping saobraćaj (ili makar opcije koje dozvoljavaju DDoS napad). Ipak slični koncepti se koriste sa drugim protokolima, npr. DNS, NTP... Potencijalni napad koristi tri faktora: postoje mnogi javno dostupni serveri koji koriste ove protokole (DNS server, NTP vremenski server). Protokoli koriste UDP protokol i oni podržavaju uvećanje podataka poslatih ka meti. Poslednji faktor omogućava zlonamernom čvoru da pošalje malu količinu saobraćaja ka serveru, koji onda odgovara (ka meti) sa mnogo većom količinom saobraćaja.
Neki od najnovijih, registrovanih, DDoS napada su koristili Mrežni Vremenski Protokol (//Network Time Protocol - NTP//). NTP se koristi da bi računar sinhronizovao svoje vreme sa preciznijim vremenskim serverom. Postoji mnogo javnih vremenskih servera. Starije verzije NTP servera dozvoljavaju klijentu da pošalje zahtev za listom nadgledanih podataka koje server beleži. Lista sadrži podatke o, do 600, različitih računara koji su najskorije komunicirali sa serverom. Ova činjenica dozvoljava zlonamernom računaru da pošalje mali zahtev ka NTP serveru, koji će da odgovori sa veoma velikom količinom podataka. Sa izmenjenom adresom izvora i dosta NTP servera, slanje liste može da se iskoristi za veoma efikasan DDoS napad. Neki od najnovijih, registrovanih, DDoS napada su koristili Mrežni Vremenski Protokol (//Network Time Protocol - NTP//). NTP se koristi da bi računar sinhronizovao svoje vreme sa preciznijim vremenskim serverom. Postoji mnogo javnih vremenskih servera. Starije verzije NTP servera dozvoljavaju klijentu da pošalje zahtev za listom nadgledanih podataka koje server beleži. Lista sadrži podatke o, do 600, različitih računara koji su najskorije komunicirali sa serverom. Ova činjenica dozvoljava zlonamernom računaru da pošalje mali zahtev ka NTP serveru, koji će da odgovori sa veoma velikom količinom podataka. Sa izmenjenom adresom izvora i dosta NTP servera, slanje liste može da se iskoristi za veoma efikasan DDoS napad.
 
ntp_ddos.txt · Last modified: 2015/11/25 14:27 by marko.knezevic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki