This is an old revision of the document!


Primena

Binarna stabla mogu imati veliku primenu u vezi cuvanja podataka i lakseg dolazenja do trazenog podatka. Ako se vodi racuna o balansiranju stabla,trazenjem odgovarajuceg podatka i uzimanjem u obzir da je stablo napravljeno tako da se levo od korena nalaze podaci manji od podatka u samom korenu, a u desnom veci, dolazimo do smanjenja pretrage. Ta pretraga se moze smanjiti za polovinu samim eliminisanjem polovine u kojoj nam se ne nalazi podatak. A daljim pretrazivanjem sve se vise i vise smanjuje br podataka koje pretrazujemo, kao i vreme dolaska do zeljenog podatka.

 
primena.1323301413.txt.gz · Last modified: 2011/12/08 00:43 by vladimir.bacanin
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki