Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

snalazenje_u_photoshopu [2011/12/08 19:24]
milos.rakonjac
snalazenje_u_photoshopu [2011/12/09 00:06] (current)
milos.rakonjac
Line 23: Line 23:
Postavite kursor **(pokazivač miša)** u donji desni ugao prozora pa pritisnite i povucite. Prozor se povećava, ali veličina platna ostaje ista. Pošto otvorite novu datoteku, veličinu platna možete promeniti samo ako izaberete// **Image → Canvas Size**//. Ova komanda omogućava da zadate novu visinu i širinu platna . Pritiskanjem jednog od osam belih kvadrata u oblasti// **Anchor**,// zadajete oblast u odnosu na koju se platno širi ili skuplja. (Naravno, ako promenite veličinu slike, menja se i veličina platna. Medjutim, promenom veličine platna možete da podesite prostor oko postojeće slike.) Postavite kursor **(pokazivač miša)** u donji desni ugao prozora pa pritisnite i povucite. Prozor se povećava, ali veličina platna ostaje ista. Pošto otvorite novu datoteku, veličinu platna možete promeniti samo ako izaberete// **Image → Canvas Size**//. Ova komanda omogućava da zadate novu visinu i širinu platna . Pritiskanjem jednog od osam belih kvadrata u oblasti// **Anchor**,// zadajete oblast u odnosu na koju se platno širi ili skuplja. (Naravno, ako promenite veličinu slike, menja se i veličina platna. Medjutim, promenom veličine platna možete da podesite prostor oko postojeće slike.)
-**DORADA STRANICE JE U TOKU...**+**RAD NA STRANICI JE U TOKU...**
     
[[milos.rakonjac|Povratak na prethodnu stranu]] [[milos.rakonjac|Povratak na prethodnu stranu]]
 
snalazenje_u_photoshopu.txt · Last modified: 2011/12/09 00:06 by milos.rakonjac
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki