Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

stek.struktura_podataka [2011/12/08 22:00]
simona.vujic
stek.struktura_podataka [2011/12/08 22:26] (current)
simona.vujic
Line 73: Line 73:
Као што се може видети, ове функције прослеђују стек и чворове као параметре и повратне вредности. Чворови у овој имплементацији користе показиваче. Стек може бити имплементиран и као линеарна секција меморије (на пример у низу), у ком случају се заглавља функција не мењају, већ само њихова унутрашњост. Као што се може видети, ове функције прослеђују стек и чворове као параметре и повратне вредности. Чворови у овој имплементацији користе показиваче. Стек може бити имплементиран и као линеарна секција меморије (на пример у низу), у ком случају се заглавља функција не мењају, већ само њихова унутрашњост.
-=== Literatura: ===+=== Литература: ===
   
[[http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%28%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%29#note-0|Стек]] [[http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%28%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%29#note-0|Стек]]
-[[simona.vujic|<=Назад]]+[[simona.vujic|Назад]]
 
stek.struktura_podataka.txt · Last modified: 2011/12/08 22:26 by simona.vujic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki