This is an old revision of the document!


Zadatak 1

Postavka problema

Date su datoteke analiza1.txt, analiza2.txt i analiza3.txt.
Sve tri sadrže vrednosti neke 3 funkcije (svaka u svojoj datoteci) u tačkama 0, 0.01, 0.02, 0.03, … , 1. Učitati podatke iz ovih file-ova i nacrtati grafik(sa naslovom, legendom) koji pokazuje koliko se vrednosti prve i treće funkcije razlikuju od vrednosti druge u svakoj tački u kojoj ih imamo definisane. Rešenje dati u vidu m skripte. Pri tom napraviti i m skriptu za random generisanje datoteka sa vrednostima.

Rešenje

Generisanje datoteka

Prvo što treba uraditi jeste napisati m skriptu koja generiše datoteke analiza1.txt, analiza2.txt i analiza3.txt. Rešenje je dato u vidu sledećeg koda:

generisanje_datoteka.m
A = 50 - 49 * rand(1,101);
file = fopen('analiza1.txt','w');
ne = length(A);
for i.html">i = 1 : ne,
fprintf(file,"%.2f",A(i));
end
fclose (file);
 
A = 50 - 49 * rand(1,101); 
file = fopen('analiza2.txt','w');
ne = length(A);
for i.html">i = 1 : ne,
fprintf(file,"%.2f",A(i));
end
fclose (file);
 
A = 50 - 49 * rand(1,101);
file = fopen('analiza3.txt','w');
ne = length(A);
for i.html">i = 1 : ne,
fprintf(file,"%.2f",A(i));
end
fclose (file);

U skriptu smo koristili da su vrednosti u datotekama analiza1.txt , analiza2.txt i analiza3.txt , realni brojevi u opsegu od 1 do 50. Umesto rada sa datotekama1), mogli smo da koristimo komandu save koja bi takođe generisala datoteke analiza1.txt , analiza2.txt i analiza3.txt .


Rešenje problema

U ovoj m skripti vršimo učitavanje vrednosti iz generisanih datoteka i računamo koliko se vrednosti prve i treće funkcije razlikuju od vrednosti druge:

vrednosti_funkcija.m
F1 = load('analiza1.txt');
F2 = load('analiza2.txt'); %Ucitavanje vrednosti iz datoteka
F3 = load('analiza3.txt');
 
domen = 0 : 0.01 : 1;
%izracunavanje razlike
F12 = F1 - F2;
F32 = F3 - F2;
%crtanje grafika
plot(domen,F12,'r',domen,F32,'g');
title('Vrednosti funkcija');
legend('F1 - F2','F3 - F2', 'Location','Northeast');
xlabel('x');
ylabel('Odstupanje');

Nazad

1) otvaranje datoteke za pisanje, i upisivanje elemenata jedan po jedan
 
zadatak1.1328405453.txt.gz · Last modified: 2012/02/05 02:30 by simona.vujic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki