Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

zadd2 [2012/02/06 23:49] (current)
jelica.vasiljevic created
Line 1: Line 1:
 +// Neka su date 3 ulazne datoteke, ulaz1.txt, ulaz2.txt i ulaz3.txt gde svaka sadrži 
 +isti broj vrednosti u decimalnom zapisu koje su rezultati nekog eksperimenta. Vrednosti 
 +ima onoliko koliko je bilo vremenskih trenutaka u kojima je vrednost posmatrana. 
 +Odrediti aritmetičku srednju vrednost za svaki vremenski trenutak na osnovu vrednosti u 
 +sve 3 datoteke. Zatim odrediti koja datoteka sadrži najviše vrednosti koji su 
 +najudaljenije od srednje vrednosti (vrednost se najviše razlikuje). 
 +Primer : 
 +Neka ima 1000 vrednosti u svakoj datoteci. Ako se desilo da u prvoj ima 340, u drugoj 450 i trećoj 210 vrednosti koje su najviše udaljene od srednje vrednosti u trenutku posmatranja, onda ispisujemo ime datoteke ulaz2.txt.//
 
zadd2.txt · Last modified: 2012/02/06 23:49 by jelica.vasiljevic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki