Big Data

Apache Spark – Deo II

U prethodnom članku opisan je proces instalacije i konfiguracije Apache Spark-a. U ovom članku upoznaćemo se sa načinom korišćenja Spark Shell preko primera. Takođe, biće opisani i moduli Spark SQL, Spark Streaming, Machine Learning i GraphX.

Operativni sistemi

Ugrađeni operativni sistemi – I deo

Ugrađeni operativni sistemi predstavljaju jednu od najšire rasprostranjenih kategorija operativnih sistema. U ovom članku istaknute su razlike u zahtevima koje trebaju ispuniti ugrađeni operativni sistemi u odnosu na obične operativne sisteme, dok će u narednom delu biti prikazana dva različita pristupa za projektovanje ugrađenih operativnih sistema na primerima operativnih sistema eCos i TinyOS.