Računarske mreže

Kubernetes na Raspberry Pi – Deo I

U ovom blogu ćemo videti kako možemo napraviti sopstveni klaster zasnovan na Raspberry Pi 3b računarima i Kubernetes-u. Prvi deo bloga će biti posvećen konfiguraciji mreže i Raspberry Pi-jeva dok ćemo u drugom delu instalirati sve popularniji Kubernetes klaster menadžer.

Operativni sistemi

IPTables firewall – praktikum – Deo II

U prethodnom članku opisan je mrežni sigurnosni sistem – firewall koji nadgleda i kontroliše dolazeći i odlazeći mrežni saobraćaj. Pored toga definisan je koncept korisničkog aplikacionog programa IPTables, njegove karakteristike, osnovne komande i opcije. Način funkcionisanja IPTables-a prikazan je kroz: dozvoljavanje uspostavljenih sesija, dozvoljavanje dolazećeg saobraćaja na specifičnim portovima, dozvoljavanje dolazećeg saobraćaja na specifičnom interfejsu, implementiranje drop pravila, brisanje svih…

Pročitaj

Bezbednost na Internetu, Operativni sistemi

IPTables firewall – praktikum – Deo I

U računarstvu, firewall je mrežni sigurnosni sistem koji nadgleda i kontroliše dolazeći i odlazeći mrežni saobraćaj na osnovu unapred utvrđenih sigurnosnih pravila. Firewall formira barijeru kroz koju mrežni saobraćaj, iz oba smera, mora da prođe. Sigurnosna politika firewall-a diktira koji mrežni saobraćaj ima ovlašćenje da prođe a koji ne. Firewall može biti dizajniran da radi na nivou IP paketa ili…

Pročitaj