Programiranje

Metode kontinualne integracije – Jenkins

Šta je kontinualna integracija? Kontinualna integracija je praksa u softverskom inžinjeringu u kojoj se teži ka tome da se male izmene u kodu integrišu u repozitorijum često u cilju ranog otkrivanja grešaka i bržeg razvoja. Tradicionalni pristup Kod tradicionalnog pristupa razvoju softvera, velike celine se razvijaju odvojeno. Iako unit testovi, odnosno testovi tih celina pokazuju da kod dobro funkcioniše, prilikom…

Pročitaj