Programiranje

ExtJS i razvoj modernih korisničkih interfejsa

U današnje vreme se sve više i više razvijaju aplikacije koje rade na svim platformama (Windows, Linux, Mac OS). Jedan način na koji je to moguće postići je upotreba Web tehnologije za razvoj aplikacija. Koncept korišćenja Web tehnologija za razvoj aplikacija je osmišljen tako da se jednom napiše a koristi svuda. Kada sa napravi aplikacija na ovakav način, postavi se…

Pročitaj