Data Science

R i Javascript u sjajnoj (Shiny) NBA analizi – Deo II

Kroz prethodni članak prikazane su osnove programskog paketa Shiny, koji omogućava kreiranje reaktivnog korisničkog okruženja u programskom jeziku R. Takođe, istaknut je i značaj sportskih statistika u okviru savremene nauke o podacima, uz opis konkretnih analitičkih ciljeva postavljenih pred Shiny aplikaciju kreiranu za ovu priliku. Ovaj članak će se fokusirati na integraciju Shiny aplikacije u širi kontekst web tehnologija (JS…

Pročitaj

Data Science

R i JavaScript u sjajnoj (Shiny) NBA analizi – Deo I

Programski jezik R je, tokom poslednjih desetak godina, doživeo ekspanziju i postao jedan od najčešće korišćenih “analitičkih” jezika. Prema ovogodišnjoj StackOverflow anketi, R se nalazi na listi ispred svih jezika sa kojima se često poredi, kao što su Matlab i Octave. Zahvaljujući svom specifičnom funkcionalnom pristupu kao i veoma brojnim i raznovrsnim korisnicima, R se posebno istakao kroz uspešnu primenu…

Pročitaj

Računarske mreže

Kubernetes na Raspberry Pi – Deo I

U ovom blogu ćemo videti kako možemo napraviti sopstveni klaster zasnovan na Raspberry Pi 3b računarima i Kubernetes-u. Prvi deo bloga će biti posvećen konfiguraciji mreže i Raspberry Pi-jeva dok ćemo u drugom delu instalirati sve popularniji Kubernetes klaster menadžer.

Operativni sistemi

IPTables firewall – praktikum – Deo II

U prethodnom članku opisan je mrežni sigurnosni sistem – firewall koji nadgleda i kontroliše dolazeći i odlazeći mrežni saobraćaj. Pored toga definisan je koncept korisničkog aplikacionog programa IPTables, njegove karakteristike, osnovne komande i opcije. Način funkcionisanja IPTables-a prikazan je kroz: dozvoljavanje uspostavljenih sesija, dozvoljavanje dolazećeg saobraćaja na specifičnim portovima, dozvoljavanje dolazećeg saobraćaja na specifičnom interfejsu, implementiranje drop pravila, brisanje svih…

Pročitaj

Bezbednost na Internetu, Operativni sistemi

IPTables firewall – praktikum – Deo I

U računarstvu, firewall je mrežni sigurnosni sistem koji nadgleda i kontroliše dolazeći i odlazeći mrežni saobraćaj na osnovu unapred utvrđenih sigurnosnih pravila. Firewall formira barijeru kroz koju mrežni saobraćaj, iz oba smera, mora da prođe. Sigurnosna politika firewall-a diktira koji mrežni saobraćaj ima ovlašćenje da prođe a koji ne. Firewall može biti dizajniran da radi na nivou IP paketa ili…

Pročitaj

Računarske mreže

OpenVPN – Deo II

U prethodnom članku je opisan postupak pripreme za instalaciju i same instalacije OpenVPN Access Servera. Takođe, opisano je i kako može da se, preko statusa, proveri uspešnost postupka instalacije. U nastavku ovog članka su detaljnije opisani koraci pri konfiguraciji OpenVPN-a i proces uspostavljanja konekcije sa Access Serverom preko Linux, Windows i Android sistema. Konfiguracija OpenVPN Access Servera Configuration U sekciji…

Pročitaj

Računarske mreže

OpenVPN – Deo I

VPN ili Virtual Private Network predstavlja mrežu računara međusobno povezanih na siguran način, iako se nalaze na različitim lokacijama i koriste različite metode pristupa. Najveća prednost VPN-a je sigurna konekcija između računara u mreži, odnosno zaštita od presretanja saobraćaja koja se postiže enkripcijom podataka. Konektovanjem na VPN mrežu možemo se zaštititi od rizika i opasnosti korišćenja nebezbednih javnih mreža kao…

Pročitaj

Big Data

Elasticsearch

Elastcsearch je server koji služi za pretragu i analizu podataka. Napisan je u Java programskom jeziku što omogućava pokretanje na svim platformama. Baziran je na Lucene indeksima o kojima smo govorili u prethodnom članku (link) i omogućava korisnicima da pretraže veliku količinu podataka vrlo brzo. Može se koristiti i za čuvanje podataka ali je njegova glavna uloga indeksiranje i pretraga…

Pročitaj

Big Data

Apache Lucene

Apache Lucene je biblioteka napisana u Java programskom jeziku koja omogućava pretragu visokih performansi velike količine podataka. Besplatna je i pogodna za skoro svaku aplikaciju kojoj je potrebna ovakva vrsta pretrage. Najpre ćemo objasniti odakle potreba za ovakvom bibliotekom kao i način na koji radi. Nakon toga ćemo videti kako se instalira i koristi. Lucene indeksi Vrlo često je potrebno…

Pročitaj