Operativni sistemi

Systemd – Linux init sistem – deo I

Na svakom linux sistemu postoji init proces sa identifikatorom 1 koga pokreće kernel operativnog sistema prilikom „podizanja“ operativnog sistema računara i koji predstavlja init sistem. Init je deamon proces tj. proces koji radi u pozadini i radi sve dok se ne isključi sistem. Zadužen je za upravljanje svim ostalim procesima na sistemu, kao i za upravljanje celog sistema. Do pre…

Pročitaj

Bezbednost na Internetu, Operativni sistemi

IPTables firewall – praktikum – Deo I

U računarstvu, firewall je mrežni sigurnosni sistem koji nadgleda i kontroliše dolazeći i odlazeći mrežni saobraćaj na osnovu unapred utvrđenih sigurnosnih pravila. Firewall formira barijeru kroz koju mrežni saobraćaj, iz oba smera, mora da prođe. Sigurnosna politika firewall-a diktira koji mrežni saobraćaj ima ovlašćenje da prođe a koji ne. Firewall može biti dizajniran da radi na nivou IP paketa ili…

Pročitaj

Računarske mreže

OpenVPN – Deo II

U prethodnom članku je opisan postupak pripreme za instalaciju i same instalacije OpenVPN Access Servera. Takođe, opisano je i kako može da se, preko statusa, proveri uspešnost postupka instalacije. U nastavku ovog članka su detaljnije opisani koraci pri konfiguraciji OpenVPN-a i proces uspostavljanja konekcije sa Access Serverom preko Linux, Windows i Android sistema. Konfiguracija OpenVPN Access Servera Configuration U sekciji…

Pročitaj