Računarske mreže

OpenVPN – Deo II

U prethodnom članku je opisan postupak pripreme za instalaciju i same instalacije OpenVPN Access Servera. Takođe, opisano je i kako može da se, preko statusa, proveri uspešnost postupka instalacije. U nastavku ovog članka su detaljnije opisani koraci pri konfiguraciji OpenVPN-a i proces uspostavljanja konekcije sa Access Serverom preko Linux, Windows i Android sistema. Konfiguracija OpenVPN Access Servera Configuration U sekciji…

Pročitaj

Računarske mreže

OpenVPN – Deo I

VPN ili Virtual Private Network predstavlja mrežu računara međusobno povezanih na siguran način, iako se nalaze na različitim lokacijama i koriste različite metode pristupa. Najveća prednost VPN-a je sigurna konekcija između računara u mreži, odnosno zaštita od presretanja saobraćaja koja se postiže enkripcijom podataka. Konektovanjem na VPN mrežu možemo se zaštititi od rizika i opasnosti korišćenja nebezbednih javnih mreža kao…

Pročitaj