Računarske simulacije - Termin ispita u avgustovskom roku

Završni ispit iz predmeta Računarske simulacije u avgustovskom ispitnom roku biće održan 04.09.2019. sa početkom u 9h.