BP 1 - rezultati usmenog dela ispita (avgust)

Usmeni deo ispita iz Baza podataka 1 položili su:

 1. Nikolija Mojsić 73/2017
 2. Đorđe Đulinac 105/2017  15 poena
 3. Branko Ilić 54/2017  12,4 poena
 4. Uroš Jevtić 73/2015  19,8 poena
 5. Ivana Jovančević 63/2017  21,5 poena
 6. Đorđe Vučinić 58/2016 13,6 poena
 7. Nikola Bojović 46/2016 22,1 poen
 8. Bojan Panić 55/2011 13,5 poena
 9. Kristina Bojović 39/2017  18,1 poen
 10. Aleksandra Kazaković 67/2017  26,2 poena
 11. Helena Lukić 79/2015  31,2 poena (broj poena je veći od 30 zbog bonus poena zarađenih na umetničkom dojmu)

Sledeći studenti nisu položili usmeni deo ispita, ali u sledećem ispitnom roku nisu obavezni da rade eliminacioni deo testa:

 1. Jelena Radojković 91/2017
 2. Nikola Grković 60/2016
 3. Dušan Vasović 13/2017