Računarske simulacije - Termin ispita u septembarskom roku

Završni ispit iz predmeta Računarske simulacije u septembarskom ispitnom roku biće održan 16.09.2019. sa početkom u 9h.