Комплексна анализа - настава на даљину

Драги студенти,

С обзиром на ванредно стање уведено у Републици Србији, организација испита из предмета Комплексна анализа ће да буде реализована на следећи начин:

1. На сајту Института на овом линку ће да буду постављени материјали за предавања и вежбе. Сви материјали за вежбе ће да буду постављени до 28. марта 2020. године. Материјали за предавања ће да буду објављивани сваке недеље по областима, а комплетан материјал ће да буде објављен до краја маја.

2. Студенти треба самостално да обраде постављене материјале, за сва питања или недоумице треба да се обрате предметном наставнику (за теорију), односно асистенту (за вежбе) путем електронске поште. Уколико буде било могуће наставник ће да одговори мејлом, а у специјалним случајевима и путем скајпа у договорено време.

3. Предиспитне обавезе се стичу на следећи начин: 

  • Сви студенти добијају 4 поена за похађање наставе;
  • Домаћи задатак који носи 20 поена који студенти раде самостално по списку и распореду који ће да буде објављен на сајту Института до 28. марта 2020. године. Домаћи задатак обухвата области: комплексни бројеви, корен комплексног броја, функција комплексне променљиве и аналитичке функције. Студенти решене задатке треба да откуцају или скенирају урађене задатке и пошаљу електронском поштом предметном наставнику и асистенту до датума који ће да буде објављен.
  • Један колоквијум који ће да буде одржан када прође ванредно стање. Колоквијум носи 26 поена, обухвата области: конформна пресликавања, Тејлоров ред аналитичке функције, Лоранов ред аналитичке функције (специјално Фуријеов ред), изоловани сингуларитети, комплексна интеграција, несвојствени интеграли.
  • Студенти који укупно стекну најмање 26 поена и то минимум 10 на домаћем задатку и минимум 10 на колоквијуму могу да изађу на завршни испит.

4. На завршном испиту ће поред теоријских питања бити и највише два задатка. Да би положили испит студенти морају да ураде задатке.

Желимо Вам да предстојеће месеце проведете у миру, здрављу и благостању.

За све евентуалне недоумице, обратити се предметном наставнику на timotijevicmarinko@yahoo.com .