SPA1 - nastava na daljinu

Svi studenti koji slušaju predmet Strukture podataka i algoritmi 1 potrebno je da se prijave na Google učionicu sa kodom: oekpi6x. Informacije o daljem radu možete pogledati na linku, kao i u samoj učionici.