OOP, Metodika nastave informatike - nastava na daljinu

Drage koleginice i kolege, 
tokom trajanja vanrednog stanja sve objave i materjali vezane za predmete Objektno-orijentisano programiranje i Metodika nastave informatike će biti postavljane na stranicama tih predmeta koje se nalaze na IMI Moodle portalu.

Za početak je neophodno da se na Moodle portalu prijavite za ove predmete. Prijavu je potrebno obaviti iz dva razloga:

  • Potreban nam je ažuran spisak studenata koji prate ove kurseve.
    Svi studenti koji prate kurs, bez obzira da li ga prate redovno ili fakultativno, su obavezni da to urade. 
  • Prijavom je omogućeno automatsko slanje obaveštenja o postavljenim objavama vezanim za kurs na vaš mejl.
    Za svaki kurs pojedinačno je na stranici kursa postavljena oglasna tabla na koju će biti postavljana obaveštenja vezana za sam kurs. 
    Informacije o objavama koje ćete dobijati na vašu e-mail adresu ne uključuju objave postavljene na oglasnoj tabli Instituta (kao što je objava koju trenutno čitate).

Uputstvo za prijavu na Moodle portal se nalazi na početnoj stranici https://imi.pmf.kg.ac.rs/moodle/

Informacije o načinu komuniciranja su postavljene na stranicama predmeta. Predviđeno je da nekoliko puta nedeljno imamo živu komunikaciju. Časovi koji su izvođeni uživo će biti snimljeni, a sami snimci će vam biti dostupni za pregled.