Inteligentni sistemi 1

Svi studenti koji slušaju predmet Inteligentni sistemi 1 (a koji to ranije nisu uradili) treba da se prijave na Google učionicu korišćenjem koda: kybblce.

Pri prijavljivanju OBAVEZNO koristiti puno ime i prezime!

 

Informacije o daljem radu možete pogledati na moodle stranici predmeta, kao i u samoj učionici.