Matematika 3 (informatika) - važno obaveštenje

Drage kolege,

Pristupni kod za predavanja i vežbe iz Matematike 3, koja će se održavati online na portalu Office 365, postavljen je na IMI Moodle na oglasnoj tabli.  

Studenti koji slušaju predmet Matematika 3, a još uvek nemaju nalog na Office 365, treba da se jave na adresu branko.grujic@pmf.kg.ac.rs kako bi im se nalog otvorio.

Studenti koji slušaju predmet Matematika 3, a još uvek se nisu prijavili na kurs Matematika 3 u delu Skripte, treba da se upišu na ovaj kurs.

Za sva dodatna pitanja obratite se predmetnom nastavniku ili saradniku na mejl.