Практикум OOP

Сви студенти који прате вежбе могу приступити и Гугл учионици eqmxbnk.