Anketa o online nastavi

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Institut za matematiku i informatiku planira da u narednom periodu u redovan proces nastave intenzivnije uključi upotrebu alata za učenje na daljinu, kolaboraciju i komunikaciju putem interneta. Da bismo to uradili na način koji će najviše doprineti kvalitetu nastavnog procesa i procenili šta je realno izvodljivo, potrebni su nam i vaši komentari.

U tu svrhu smo odlučili da podržimo akciju Obrazovnog foruma i ERASMUS+ projekta TeComp u prikupljanju relevantnih podataka i iskoristimo upitnik kojim je namenjen proceni uslova i realizacije nastave na daljinu tokom proteklog semestra, a koji je upućen svim univerzitetima. 

Molimo vas da najkasnije do petka 10.7.2020. 

popunite anonimni upitnik 

i date nam mogućnost da dobijemo realniju sliku o tome na koji način je bila realizovana nastava tokom u proteklom semestru i koliko ste uopšte bili u prilici da posedujete resurse potrebne da bi je pratili.