Računarski sistemi - rezultati ispita

Završni ispit iz Računarskih sistema u junskom ispitnom roku nije položio nijedan student.