Uvod u geometriju-junski rok-rezultati

Rezultati završnog ispita iz Uvoda u geometriju u junskom roku su sledeći:

1. Jana Djurdjevuć 5/18 ...ocena  6

2. Ivana Kosovac 219/19 ...ocena 7

3. Djordjević Andjela 6/18 ...ocena 5

4. Jerković Ljubica 217/19 ...ocena 5

 

Uvidu radove i upis ocena je u utorak 30.6. u 9 sati.

U slučaju da se student  lično ne pojavi u predvidjenom terminu za upis ocene, smatraće se da je ocena poništena.

O eventualnoj sprečenosti studenta da dodje na upis ocene,  treba odmah obavestiti predmetnog nastavnika mejlom.