Naslovna strana

CPD kurs: Remedijacija otpadnih voda

11-12. septembar 2013. godine
Prirodno-matematički fakultet Kragujevac
(Sala A-0-15 preko puta biblioteke)
Broj učesnika: ograničen do 60
cena kursa: 10.000,00 dinara

Jedna kotizacija obezbeđuje materijal sa kursa, članstvo na net mreži akademije i industrije, promo materijal, svečanu večeru i izlet.

Uplatu izvršiti na žiro račun: 840-1017666-11

Poziv na broj: CPD