Predavači

Profesor dr Božo Dalmacija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Profesor dr Branimir Jovančićević, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Profesor dr Aleksandar Bojić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Profesor dr Zoran Matović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Profesor dr Srećko Trifunović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Ostavite odgovor