Ciljevi kursa

Upoznavanje ciljnih grupa sa novim trendovima u tetmanu otpadnih voda, mogućnošću pojava, vrstama akcidenata i metodama sanacije otpadnih voda. Izgradnja univerzalnog web sajta, čime ćemo ostvariti jedinstvenu komunikaciju privrede i svih Univerziteta u Srbiji.

Ostavite odgovor