Metode i oblici rada

Usmeno izlaganje predavača i konsultacije polaznika kursa sa predavačima, grupne radionice

Ostavite odgovor