Kontakt osoba

Marina Ćendić

Prirodno-matamatički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Radoja Domanovića 12

34000 Kragujevac

tel: 034/336-223 lok. 353

e-mail: marina.cendic@kg.ac.rs

Ostavite odgovor