DM Dokumenten Management GmbH - stručna praksa

 

 

 

Uspešna saradnja Instituta za matematiku i informatiku i kompanije DM Dokumenten Management GmbH se nastavlja i ove godine.

Rezultati prošlogodišnjeg ciklusa stručne prakse kada je od pet polaznika troje nastavilo saradnju sa kompanijom (jedan u stalnom radnom odnosu, i dva sa stipendijskim ugovorima) su pozivnica za mlade, ambiciozne ljude koji žele da usavrše svoje znanje i postanu stručnjaci u raznim IT oblastima.

Polaznicima nudimo:

 • Rad sa vrhunskim stručnjacima
 • Učestvovanje u razvoju i implementaciji kompleksnih softverskih rešenja
 • Učenje najmodernijih softverskih tehnologija
 • Sticanje iskustva kroz rad sa klijentima i partnerima u zemlji i inostranstvu
 • Rešavanje konkretnih softverskih problema korišćenjem znanja stečenog na fakultetu

Na raspolaganju je i širok izbor softverskih tehnologija.

Za programere:

 • Serverske aplikacije (višeslojne web i windows aplikacije bazirane na Microsoft platformi)
 • Klijentske aplikacije (WPF, WinForms, Mobilne aplikacije - iOS Objective/Xamarin.iOS, Android - Java/Xamarin.Android, Windows 8/10/Phone, Web aplikacije - Angular, Html5, JS, TypeScript)
 • Baze podataka (SQL Server, Oracle, MySQL, SQL Lite, MongoDB, Caché)

Ostalo:

 • SharePoint
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Sistemi za upravljanje poslovnim procesima
 • Implementacija document management sistema
 • Administracija softverskih sistema
 • Administracija računarskih mreža
 • Razvoj kompleksnih algoritama za razne poslovne primene
 • Integracija kompleksnih softverskih sistema
 • Razvoj specijalizovanog softvera za potrebe farmaceutske industrije
 • Razvoj neuronskih mreža

Od polaznika očekujemo:

 • Osnovno poznavanje softverskih alata
 • Osnovno poznavanje objektno orijentisanog programiranja

Trajanje stručne prakse je jedan ili dva meseca, po izboru kandidata, svakog radnog dana u periodu od 10-16h. Najboljim polaznicima nudimo mogućnost zaposlenja u našoj kompaniji.

Termini održavanja stručne prakse 02.07.2018.-31.08.2018.

Studenti se mogu prijaviti najkasnije do 15.06.2018. slanjem CV-a na info@lobodms.rs

BROJ MESTA JE OGRANIČEN.

Kontakt podaci:

DM Dokumenten Management GmbH
info@lobodms.rs
Crvenog barjaka bb, 34000 Kragujevac
034 37 37 35