EMISIA CONSULTING DOO - STRUČNA PRAKSA 2013/2014

 

Emisia Consulting d.o.o Kragujevac - softverska kompanija specijalizovana za pronalaženje kreativnih softverskih rešenja u prevodilačkoj industriji prima studente fakulteta i visokih škola IT struke na stručnu praksu.

Stručnom praksom u Emisia Consulting d.o.o studentima će biti omugućeno da:
•    rade sa kvalifikovanim mentorima sa dugogodišnjim iskustvom;
•    učestvuju u izradi konkretne aplikacije u JAVA programskom jeziku;
•    rade sa najnovijim tehnologijama;
•    unaprede svoje znanje kroz iskustvo;
•    dobiju uvid u način funkcionisanja uspešne softverske kompanije;
•    povećaju sebi šanse za razvoj uspešne karijere u IT sektoru.


Potrebna znanja:
•   Osnovno poznavanje objektno orjentisanog programiranja

Predviđeni termin stručne prakse za školsku 2013/14 je od 14.07.2014. do 22.08.2014. Stručna praksa će se održavati u prostorijama Emisia Consulting d.o.o u ul.Janka Veselinovića br.22 u Kragujevcu, dva puta nedeljno u trajanju od 6 nedelja.

Zainteresovani studenti se mogu prijaviti do 07.07.2014. godine slanjem CV-a na radionica@emisia.net sa naznakom u Subject-u - Emisia stručna praksa.

Emisia Consulting d.o.o Kragujevac
office@emisia.net
radionica@emisia.net
034/501-426