Припрема пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Припрема пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ


Настава почиње 2. 3. 2019. и одржаваће се од 10 до 12 часова у просторији А-II-1 главне зграде Природно-математичког факултета, према распореду датом у следећој табели.

1. Изрази 2. 3. 2019.
2. Линеарна функција, једначине и неједначине 9. 3. 2019.
3. Квадратна једначина, неједначина, функција 16. 3. 2019.
4. Полиноми и једначине вишег реда 23. 3. 2019.
5. Ирационалне једначине и неједначине 30. 3. 2019.
6. Експоненцијална функција, једначине и неједначине 6. 4. 2019.
7. Логаритамска функција, једначине и неједначине 13. 4. 2019.
8. Тригонометријске функције 20. 4. 2019.
9. Тригонометријске једначине и неједначине 11. 5. 2019.
10. Планиметрија 18. 5. 2019.
11. Стереометрија 25. 5. 2019.
12. Аналитичка геометрија 1. 6. 2019.
13. Реалне функције. Комплексни бројеви 8. 6. 2019.
14. Комбинаторика 12. 6. 2019.
15. Биномна формула. Низови 15. 6. 2019.

 


У Крагујевцу, 30. 1. 2019. године

Институт за математику и информатику