Upis na osnovne akademske studije MATEMATIKE i INFORMATIKE

Institut za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini upisaće 120 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta i to:

  • za sticanje stučnog naziva diplomirani matematičar - 50 budžetskih studenata
  • za sticanje stučnog naziva diplomirani informatičar - 70 budžetskih studenata

Školarina za studente koji se sami finansiraju iznosi 72.000 dinara za jednu školsku godinu.

Školarina za studente strance iznosi 2.500 evra za jednu školsku godinu.

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija na Institutu traju 4 godine (8 semestara, 240 ESPB).

USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, uz polaganje prijemnog ispita iz Matematike po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu budžetskog studenta ukoliko se na osnovu ukupnog broja poena (ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i  rezultata prijemnog ispita) ostvari najmanje 51 poen i nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis studenata na teret budžeta.

Studentskoj službi se podnose:

  • prijava na konkurs (obrazac se dobija u Studentskoj službi ili skriptarnici Fakulteta)
  • svedočanstvo svih razreda prethodnog obrazovanja (original ili overene kopije; ukoliko kopije nisu overene potrebno je doneti original na uvid)
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • diploma o završenom srednjem obrazovanju
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Uplata za polaganje prijemnog ispita iznosi 7.000 dinara. Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun PMF-a broj 840-1017666-11, poziv na broj 05-19.