Prijemni ispit - rešenja

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita u Institutu za matematiku i informatiku možete preuzeti na sledećim linkovima: matematika, informatika.