Novi smerovi na OAS Matematike i OAS Informatike

AKREDITOVAN novi studijski program OAS MATEMATIKE sa smerovima:  AKREDITOVAN novi studijski program OAS INFORMATIKE sa smerovima:
  • Računarstvo i primenjena matematika
  • Profesor matematike (i informatike)
  • Teorijska matematika sa primenama
  • Softversko inženjerstvo
  • Računarske nauke i 
  • Informaciono-komunikacione tehnologije.

 Više o novim smerovima na sledećem linku.