IMI.MeetUp: Serious games i 3D vizuelizacija u upravljanju hidrotehničkim sistemima, prof. dr Dragan Savić, Univerzitet Exeter, UK

U ponedeljak 16. aprila 2018. u 12h u sali A-II-1

dr Dragan Savić, profesor hidroinformatike na Univerzitetu Exeter, UK

će održati predavanje na temu

Serious games i 3D vizuelizacija u upravljanju hidrotehničkim sistemima

„Serious games“ („ozbiljne igre“) su igre koje su osmišljene tako da njihov cilj nije samo čista zabava, već i učenje i vežbanje raznih veština. Njihovo korišćenje je u sve većem porastu, posebno u oblastima kao što su obrazovanje, odbrana, aeronautika, planiranje gradova, nauka i zdravstvo. U okviru svog predavanja, profesor Savić će nas upoznati sa principima razvoja ovakvih igara i kroz različite primere demonstrirati njihove mogućnosti.

O predavaču

Profesor dr Dragan Savić je jedan od najpoznatijih svetskih eksperata u oblasti hidroinformatike, matematičkog modeliranja i planiranja složenih vodoprivrednih sistema. On je prvi profesor hidroinformatike u Velikoj Britaniji i predaje na Univerzitetu Exeter od 2001. godine. Njegovi istraživački interesi pokrivaju interdisciplinarno polje hidroinformatike, objedinjujući nauku o vodama, inženjering u oblasti životne sredine, informatiku i računarske nauke (uključujući veštačku inteligenciju, data mining i optimizacione tehnike).

Profesor Savić je osnivač i direktor Centra za vodoprivredne sisteme - Centre for Water Systems, međunarodno priznate grupe za izvrsnost u istraživanju vode i životne sredine. Zahvaljujući svom tridesetogodišnjem iskustvu u istraživanju, nastavi i konsaltingu izabran je za člana Kraljevske akademije za inženjering, a takođe je i član Evropske akademije nauka i Međunarodnog udruženja za vode.