Tim Summanus ide na Arsenal Fest

Na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu se već osam godina u okviru studijskog programa Informatika održava kurs iz predmeta Softverski inženjering. Cilj ovog predmeta je priprema studenata za realne uslove poslovanja u softverskoj industriji. Svi studenti se dele u timove koji imaju zadatak da za vreme trajanja kursa razviju sopstveno softversko rešenje za zadati realan problem. Po završetku kursa se organizuje takmičenje za najbolju aplikaciju, pri čemu se u obzir uzimaju zadovoljenost zahteva klijenta, dokumentovanost projekta, ispravnost i robusnost aplikacije, ergonomija i vizuelni utisak.

Milutin Stanković i Miljana Mračević (ASSECO) sa članovima tima Summanus (JJelena Čolić, Nikola Pajević, Bojan Piskulić i David Aničić) i najboljim pojedincem (Andreja Živić)

Na ovogodišnjem takmičenju u okviru predmeta Softverski inženjering, za najbolju OlIMIjada aplikaciju je proglašena aplikacija tima Summanus. I ove godine je softverska kompanija ASSECO nagradila računarskom opremom i kompletima ulaznica za sve tri večeri muzičkog festivala Arsenal Fest 2018 sve članove pobedničkog tima, ali i najbolje pojedince.