ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 - Mathematics

 

 

Univerziteta u Kragujevcu je svojim naučnim radom u oblasti MATEMATIKA, postignutim i objavljenim rezultatima, prepoznat od strane najrelevantnijih svetskih institucija. Tako je i ove godine, Univerzitet u Kragujevcu po drugi put uvršćen na Šangajsku listu, za oblast Matematika, gde je svrstan među prvih 500 univerziteta (od 401.-500. mesta). Veliki doprinos ovome dali su upravo istraživači iz oblasti matematike Prirodno-matematičkog fakulteta, odnosno Instituta za matematiku i informatiku.

Univerzitet u Kragujevcu se prvi put pojavio na Šangajskoj listi 2017. godine, takođe za oblast Matematika, i tada je bio plasiran između 401. i 500. mesta.

Šangajska lista ili Akademsko rangiranje univerziteta u svetu je neformalan, ali prestižan sistem rangiranja, a samo 2% svetskih univerziteta ima priliku da se nađe na ovoj listi. Rangiranje se vrši jednom godišnje od juna 2003. godine i svake godine se iznova ažurira prema novim i dostupnim analizama.

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 - Mathematics