PRIJAVA ZA KOLOKVIJUME

 

Radi lakšeg organizovanja kolokvijuma i optimalnijeg korišćenja resursa Fakulteta svi studenti OAS Matematike i OAS Informatike treba da prijave izlazak na kolokvijume popunjavanjem odgovarajuće forme (form za Matematiku, form za Informatiku). Rok za prijavu kolokvijuma je 5. novembar.

Radi organizovanja kolokvijuma u toku meseca novembra biće 5 nenastavnih dana (tim danima će se samo realizovati kolokvijumi) i to su:

  • sreda 7. novembar,
  • petak 9. novembar,
  • utorak 20. novembar,
  • ponedeljak 26. novembar i
  • četvrtak 29. novembar.

Raspored kolokvijuma na OAS i MAS Matematike možete videti ovde

Raspored kolokvijuma na OAS i MAS Informatike možete videti ovde.