Обавезна пријава за отварање налога на Студентском порталу

Обавештавамо студенте да ће почевши од децембарског испитног рока пријава испита бити спровођена електронским путем, преко Студентског портала. Свим активним студентима ће бити омогућен приступ Порталу. За потребе отварања појединачних налога неопходно је да студенти доставе своје е-мејл адресе. Достава е-мејл адреса се обавља попуњавањем обрасца на адреси

https://www.pmf.kg.ac.rs/index.php/prijava_email

Упутство за попуњавање обрасца се налази на истој страници. Да би адреса била употребљена за отварање налога, неопходно је да корисник потврди њену исправност кликом на активациони линк. Активациони линк се добија у поруци послатој на адресу коју је корисник навео.

За пријаву грешака и промену пријављене е-мејл адресе обратити се на адресу studentski.portal@pmf.kg.ac.rs

Напомена: Студенти који су адресу пријавили раније немају обавезу да то поново учине.