Inovacije CERAMO u industrijskim Cloud rešenjima

 

Istraživači Instituta za matematiku i informatiku postali su deo međunarodnog konzorcijuma koji će u okviru evropskog CloudiFacturing projekta raditi na razvoju softverskog rešenja za optimizaciju proizvodnje u metalskoj industriji.

CloudiFacturing projekat predstavlja svojevrsni primer kako se partnerstvom između akademskih institucija i privatnog sektora mogu značajno unaprediti istraživanja i razvoj inovativnih rešenja. Nadamo se da će ovaj projekat ohrabriti sve istraživače Univerziteta u Kragujevcu i lokalne kompanije da kroz zajedničke aktivnosti doprinesu razvoju našeg regiona.

O projektu

U okviru CloudiFacturing projekta saradnici Centra za računarsko modelovanje i optimizaciju (CERAMO) će zajedno sa stručnjacima sa Fraunhofer instituta iz Nemačke razvijati platformu koja će malim i srednjim preduzećima omogućiti da koriste ogromnu proračunsku snagu Cloud-a za rešavanje kompleksnih optimizacionih problema, bez obzira na njihove finansijske mogućnosti i nivo znanja i tehnologija kojima raspolažu. Razvijena platforma će eksperimentalno biti implementirana u nemačkoj kompaniji MV Engineering, što će ovom proizvođaču šinskih vozila omogućiti optimizaciju paleta za transport delova vagona. Optimizacioni algoritmi će u obzir uzimati ne samo otpornost konstrukcije palete, već i pojedine elemente tehnološkog procesa, kao što su troškovi sečenja, zavarivanja, sklapanja i transporta.  

Sveobuhvatno softversko rešenje za optimizaciju transportnih paleta će uključivati numeričke proračune različitih varijanti konstrukcija palete, za šta će biti korišćen softver PAK, koji se razvija u Laboratoriji za inženjerski softver Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu. Za razvoj korisničke aplikacije za definisanje konstruktivnih i proizvodnih parametara, kao i vizuelizaciju dobijenih optimalnih rešenja će biti zadužena kragujevačka R&D kompanija Vodéna. Logistikom i domenskim znanjem iz oblasti proizvodnje delova za šinska vozila, čitav projekat će podržati i stručnjaci MIND grupe, takođe iz Kragujevca.