Oglasna tabla od sada dostupna i na telefonu

Od danas je IMI oglasna tabla studentima dostupna i na mobilnim telefonima. Upustvo za instalaciju je dato u prilogu:

1. Instalirati aplikaciju Read - Simple RSS Reader sa adrese https://play.google.com/store/apps/details?id=com.read.app&hl=sr
2. Kliknuti “Add”

 

3. Izabrati karticu “WEBSITE”, uneti https://imi.pmf.kg.ac.rs, “SEARCH”, izabrati oba feed-a, pa nazad

4. Možete pogledati listu oglasa ili vesti, provera novih se vrši svakih 15 minuta automatski, dobija se notifikacija ukoliko ima novih.