Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу

 

Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Института за јавно здравље Крагујевац 2019. http://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2202

Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца 2019. http://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2199