Početak nastave na višim godinama studija

Nastava na II, III i IV godini OAS Matematike i OAS Informatike počeće 5. oktobra 2020. godine.