Startupidemija promo event No 3

 

Startupidemija

Program obuke i mentoringa za studentske biznis inicijative Kragujevac, 2017. godina

 

Startup promo event No 3

05.07.2017. u 12:00h, Ekonomski fakultet Kragujevac, Svečana sala E5

A G E N D A

12:00 – 13:00

James Lethemlead mentor Launchpad (Google start-up program) u Londonu I San Francisku,

Tema:

Product Market Fit 

Kako startap pronalazi baš ono što tržište želi, ili da pronađe tržite koje želi proizvod