Konačni rezultati prijemnog ispita

 

 

Konačni rezultati prijemnog ispita:

Odlukom Dekana, Prirodno-matematičkog fakulteta, Institut za matematiku će na studije INFORMATIKE pored 87 studenata koji su primljeni na budžet, omogućiti prijem još 13-toro studenata, koji će biti finansirani iz budžeta. Nema samofinasirajućih.

Studenti koji nisu stekli pravo upisa na studije INFORMATIKE imaju mogućnost prelaska na studije MATEMATIKE ili FIZIKE-INFORMATIKE bez dodatnih troškova.